Fægtning

En udmærket definition af fægtesporten lyder: Fægtning er som skakspil med 100 km i timen.

Moderne fægtning har ikke så meget at gøre med al den romantik vi kender fra bl.a. Alexandre Dumas' romaner, med heltene Atos, Portos, Aramis og d'Artagnan. I dag er fægtning en idræt som stiller store krav til både fysiske og ikke mindst psykiske evner idet hurtighed, udholdenhed, præcision og taktisk sans er udslagsgivende i en fægtekamp.

I moderne sportsfægtning fægtes med fleuret, kårde og sabel.

Fægtekonkurrencerne foregår på en metalpiste, der er 14 meter lang og 1½ - 2 m bred. Fægterne har specielt tøj på og er via en ledning forbundet til et elektronisk scoresystem, så enhver træffer tydeligt kan ses/høres. Princippet er at der sluttes et strømkredsløb, når modstanderen rammes. Der anvendes en lavspænding (12V), så det er helt ufarligt.

Kården er af såvel udseende som fægtemåde tættest på de oprindelige duelvåben.

Fægtning som Team-building og social event:

Seneste nyt:
Intet nyt i øjeblikket.